Inne czynności notarialne

Jako Notariusz dokonuje różnorodnych czynności notarialnych dbając przede wszystkim o profesjonalne i kompleksowe podejście do Klientów. Udzielam wyjaśnień na temat skutków prawnych wykonywanych przez nas czynności oraz wskazuje, jakie są niezbędne dokumenty do ich dokonania. Zajmuje się sprawami rodzinnymi, prawem spadkowym, nieruchomościami i innymi czynnościami notarialnymi, których nie sposób jednoznacznie zaklasyfikować.

Należą do nich:

  • pełnomocnictwa,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty pieniędzy lub wydania lokalu np. przy umowie najmu okazjonalnego,
  • przyjęcie pieniędzy lub dokumentów do depozytu notarialnego,
  • oświadczenie o ustanowieniu fundacji,
  • protokół z otwarcia strony internetowej/odczytania wiadomości SMS,
  • protokół stawiennictwa lub niestawiennictwa strony,
  • umowa renty,
  • akty notarialne sporządzane na życzenie stron (np. ugody, użyczenie samochodu).